tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

Studia na kierunku pedagogika prowadzone są w systemie stacjonarnym. Stacjonarne studia licencjackie na kierunku pedagogika o profilu praktycznym trwają 6 semestrów w wymiarze 1800 godzin (bez praktyk zawodowych) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Kształceniu przypisane jest 180 punktów ECTS.  


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

Kierunek studiów pedagogika należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych,


jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei (ideały, normy, powinności), jak i praktyk społecznych. Łączy dwie perspektywy: humanistyczną, koncentrującą się na istocie wychowania, kształcenia i opieki oraz społeczną, dotyczącą środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych i wychowawczo-opiekuńczych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka. Pedagogika zajmuje się rozumieniem tego, jak ludzie rozwijają się, uczą w ciągu całego życia  oraz krytyczną analizą istoty wiedzy i rozumienia w wymianie ich jednostkowych i społecznych konsekwencji.